Tuesday, March 18, 2008

hey nyawa

hey nyawa, diam sekejap.
penatlah dari meratap.

dia sudah pergi.

No comments: