Tuesday, March 04, 2008

saya layang-layang.

saya layang-layang,
kamu peraihnya.
saya suka terbang,
kamu mengemudinya.

saya layang-layang,
kamu melihat
saya suka terbang,
kamu buka ikat.

saya layang-layang,
kamu tuannya,
saya suka terbang
bila kamu ada.

saya layang-layang,
kamu kasihan,
saya suka terbang,
tapi cuma berdekatan.

saya layang-layang,
kamu potong talinya,
saya suka terbang,
kamu fikir saya suka?

saya layang-layang,
kamu sudah pulang,
saya benci terbang,
tanpa peraih sayang.

No comments: